Fakulta tělesné výchovy a sportu UK má zájem o uchazeče se zdravotním postižením

Obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na UK FTVS vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast tělovýchovy jedinců se zdravotním postižením, onemocněním či znevýhodněním. Pro školní rok 2023/24 bude otevíráno bakalářské (pouze v prezenční formě) a navazující magisterské studium (v prezenční i kombinované formě). Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Pro zájemce proběhne 26.1. online povídání současných a bývalých studentů a 27.1. Den otevřených dveří. 

Studiem oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami.

Absolvent magisterského studia se stává se odborníkem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit. Do navazujícího magisterského oboru se nově mohou hlásit i absolventi bakalářských oborů: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Aplikované pohybové aktivity, Fyzioterapie, Ortotik-protetik, Ergoterapie a Zoorehabilitace. 

Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Uchazeči se specifickými potřebami mají nárok na modifikaci přijímacího řízení i studijních požadavků a při studiu mohou čerpat finance na různé typy podpůrných opatření (asistence, technická podpora aj.). O formě podpory a doložení specifických potřeb (odborná diagnostika) je nicméně nezbytné komunikovat operativně a včas. Více informací poskytne fakultní koordinátorka Mgr. Eva Prokešová, Ph.D. (eprokesova@ftvs.cuni.cz) nebo univerzitní Centrum Carolina.

Zájemcům o více informací doporučujeme oficiální stránky fakulty (www.ftvs.cuni.cz) vč. kontaktů na studijní oddělení.

26.1.2023 v 18:30 proběhne online povídání současných a bývalých studentů pro uchazeče o studium na platformě Google Meet: https://meet.google.com/qmh-hvwe-mqo

Odkaz na událost: https://fb.me/e/3Lp0EOF0x

27. 1. proběhne fakultní Den otevřených dveří: https://fb.me/e/2ulktP6Gd

Přihlášky ke studiu: do 28.2.2023

Více informací na FB stránkách a YouTube kanálu APA FTVS, na stránkách fakulty a univerzity nebo mailem u našich vyučujících.  

O studiu na našem oboru byl natočen jeden díl TV magazínu Klíč: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/217562221700005/

a článek v magazínu Vozejkov https://vozejkov.cz/cz/pribehy/jitka-varekova-kde-je-vule-tam-je-cesta-nejen-ke-studiu

Pro zájemce může být zajímavé i video studentů:

https://www.youtube.com/watch?v=4cAABH6BH9A

Obor APA je možné v ČR studovat pouze na dvou vysokých školách. Více informací o studiu APA na FTK UP v Olomouci lze najít na: https://ftk.upol.cz/apangers/

Jitka Vařeková

Klíčová slova: