Facilitovaná komunikace

15.01.2012 22:42

Jednodenní workshop na téma jak se stát komunikačnim partnerem lidi, kteří nekomunikují verbálně nebo mají potíže se vyjadřovat, pořádá o.s. Rytmus.

Obsah kurzu:
Tento kurz se dotýká zakladních konceptů podporovaného psani a zprostředkovává dovednosti nutné k tomu, aby se člověk stal facilitátorem.
Účastníci se dozvědí základní informace o metodě podporovaného psani a ukazování na předměty, obrázky, písmena či klávesy na počítači, které budou moci využít u někoho, kdo nespolehlivě mluví, opakuje nebo je zcela neverbální. Budou mít také příležitost vyzkoušet si tuto metodu jak s instruktorkou, tak s dítětem s autismem, které tuto metodu komunikace už používá. Součástí kurzu je také řada videoukázek z předškolních zařízení a ze škol, zaměřených na využití facilitované komunikace při výuce.
Kurz je určen jakémukoli zájemci o tuto metodu, nejen těm, kteří už mají potenciálniho partnera pro komunikaci.
Témata kurzu:
•    Definice a historie metody
•    Souvislosti mezi motorickými potížemi, specifiky smyslového vnímání a komunikací
•    Jednotlivé prvky podpory
•    Jak začít s podporovaným psaním
•    Strategie vedoucí k nezávislosti na fyzické podpoře
•    Autorství a pravost usnadňované komunikace
Lektorka:
Jitka Nelb Sinecká vystudovala Obecnou antropologii na FHS UK a Veřejnou a sociální politiku na FSV UK, poté obdržela doktorát v oboru Studia o postižení (Disability studies) na Syracuse University, USA. Během studia měla Fulbrightovo stipendium. Již šest let se věnuje alternativní usnadňované komunikaci s neverbálními dětmi a dospělými s autismem. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala jako VŠ pedagog na Univerzitě J.E.Purkyně a dobrovolně pomáhala ve speciální škole v Praze ve třídách s dětmi s autismem. Na podzim 2011 se představila na konferenci o.s. Rytmus „Tam, kde postižení není překážkou…“, kde její vystoupení zaznamenalo velmi příznivý ohlas.

Termín: 
   23. února 2012, 9 – 16 hodin
Místo:        Informační středisko MIKULÁŠ, Klimentská 1246/1, Praha 1        

Cena kurzu:    980,- korun
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 12 účastníků.

Závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu spi@rytmus.org.
Kontaktní osoba: Iva Uzlová, tel.: 224 942 695, 733 640 449

Klíčová slova: