Evropská komise vyzývá k účasti v soutěži o ceny pro bezbariérově přístupná města

21.05.2013 2:00

Evropská komise dnes zahájila 4.ročník soutěže o cenu Access City Award, evropské ocenění pro bezbariérově přístupná města. Tato každoroční cena je vyjádřením uznání a oslavou měst, která se všem, zejména osobám se zdravotním postižením a starším lidem, snaží zajistit přístupné prostředí. Cena je součástí širšího úsilí EU o vytváření bezbariérové Evropy: lepší přístupnost má pro města trvalý hospodářský a sociální přínos, zejména pak v kontextu s demografickým stárnutím. Kandidaturu na cenu mohou podat města s nejméně 50 000 obyvateli, a to do 10. září (do půlnoci bruselského času).

„Pracujme dále společně tak, abychom občanům EU usnadnili život“, prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Chtěla bych povzbudit města z celé Evropy, aby se zapojila a podělila o své nápady, jak všem lidem zlepšit přístupnost. Pokud jste vyvinuli zvláštní úsilí pro zvýšení přístupnosti, může být vaše město dobrým příkladem a inspirací ostatním.“
Zdravotním postižením trpí přibližně 80 milionů Evropanů. Počet lidí se zdravotním postižením nebo s omezenou pohyblivostí roste s tím, jak naše společnost stárne. Skutečnou výzvou tedy je poskytnout každému člověku přístup k městské dopravě, do veřejných prostor a ke službám a k technologiím. Zajištění přístupnosti však znamená rovněž hospodářský a sociální prospěch a přispívá k udržitelnosti městského prostředí a podpoře začleňování.
Přístupnost je v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením jedním z pilířů strategie Evropské unie v oblasti zdravotního postižení na období let 2010–2020, která si klade za cíl vytvořit bezbariérovou Evropu pro všechny.
Proces výběru
Výběr bude probíhat ve dvou fázích. Po předběžném výběru na úrovni jednotlivých států se uskuteční konečný výběr na evropské úrovni. V evropské fázi soutěže porota složená z odborníků na bezbariérovou přístupnost a zástupců Evropského fóra zdravotně postižených vybere maximálně čtyři finalisty z měst nominovaných na národní úrovni a ti se pak zúčastní slavnostního udělování cen v Bruselu. Slavnostní ceremonie bude probíhat paralelně s konferencí u příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením, která proběhne ve dnech 3.–4. prosince 2013. Vítěz soutěže obdrží titul „laureát ceny Access City Award 2014“. Další dvě města budou oceněna jako „finalisté“ za jejich inovativní opatření v oblasti přístupnosti.
Evropská porota také udělí zvláštní „uznání“ městům, která dosáhla mimořádných úspěchů a výsledků ve specifických oblastech nebo aspektech přístupnosti.
Kritéria pro získání ceny
Přístupnost musí být prováděna uceleným a systematickým způsobem v oblasti zboží, služeb a infrastruktury. Iniciativy budou hodnoceny za svůj integrovaný přístup ve čtyřech hlavních oblastech: vybudované prostředí a veřejné prostory, doprava a související infrastruktura, informace a komunikace včetně nových technologií (IKT), veřejná zařízení a služby.
Porota se zaměří zejména na to, jaký dopad mají opatření v oblasti přístupnosti na každodenní život lidí se zdravotním postižením a na město jako celek, a bude posuzovat kvalitu a udržitelnost dosažených výsledků. Města také budou muset prokázat aktivní zapojení osob se zdravotním postižením a organizací zastupujících jejich zájmy v oblasti plánování a provádění městských politik přístupnosti.
Jak se přihlásit
Žádosti lze podávat online do 10. září 2013 (do půlnoci bruselského času) v angličtině, francouzštině nebo němčině na adrese http://ec.europa.eu/justice/access-city.
Historie
První, druhý a třetí ročník ceny Access City Award
Po prvním úspěšném zahajovacím roce 2010, kdy cenu Access City Award 2011 obdrželo španělské město Avila, se do soutěže v roce 2011 přihlásilo 114 měst z 23 členských států EU. Dne 1. prosince 2011 získalo cenu Access City Award 2012 rakouské město Salzburg.
Přihlašovací fáze soutěže o cenu Access City Award 2013 byla uzavřena dne 5. září 2012 s účastí 99 měst z 20 členských států EU. Cenu získal německý Berlín na slavnostní ceremonii uspořádané v Bruselu dne 3. prosince 2012 u příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením.
Dalšími dvěma finalisty byli: Nantes (Francie) a Stockholm (Švédsko). V roce 2012 porota také udělila zvláštní uznání těmto městům: Pamplona (Španělsko) za vybudované prostředí a veřejné prostory; Gdyně (Polsko) za dopravu a související infrastrukturu; Bilbao (Španělsko) za informace a komunikaci včetně nových technologií; a Tallaght (Irsko) za veřejná zařízení a služby.
Gdyně dnes hostí konferenci nazvanou „přístupná města – osvědčené postupy“, na níž se laureát, finalisté a další města z EU podělí o své postupy a budou diskutovat o svých projektech a budoucích plánech v oblasti přístupnosti. Gdyně, která obdržela zvláštní uznání za dopravu a související infrastrukturu, je známá tím, že podporuje zvyšování povědomí a pochopení pro lidi se zdravotním postižením.
Politika EU v oblasti přístupnosti
Strategie EU v oblasti zdravotního postižení na období 2010–2020 poskytuje obecný rámec pro akce v oblasti zdravotního postižení a přístupnosti na úrovni EU a doplňuje a podporuje akce členských států. Evropská komise v tomto kontextu připravuje návrh Evropského aktu přístupnosti, který má být představen v druhé polovině roku 2013.
Zvláštní ustanovení týkající se přístupnosti jsou obsažena v legislativě EU související například s dopravou a elektronickými komunikačními službami. EU využívá různé nástroje mimo rámec legislativy a politiky, například výzkum a normalizaci, a to s cílem optimalizovat přístupnost vybudovaného prostředí, IKT, dopravy a dalších oblastí a podpořit trh s přístupnými produkty a službami po celé EU.
EU si dále klade za cíl zlepšit fungování trhu s asistivními technologiemi ve prospěch osob se zdravotním postižením a podporovat přístup „Design pro všechny“, který slouží k užitku širší části populace, například starších lidí a lidí s omezenou pohyblivostí.
Více informací
Chcete, aby projekty ve vašem městě byly uvedeny v dalším vydání brožury o ceně Access City Award? Pokud se o své zkušenosti a opatření chcete podělit s dalšími městy, přečtěte si více informací o ceně Access City Award na adrese:http://ec.europa.eu/justice/access-city
Evropská strategie v oblasti zdravotního postižení na období 2010–2020
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
Klíčová slova: