Evaluací k lepšímu fundraisingu

Akreditovaný dvoudenní kurz pořádá NROS v Praze 31. ledna a 1. února 2024.

Také se setkáváte s tím, že firmy, které vás finančně podporují, chtějí znát dopad a výsledky vašich projektů nebo služeb? Náš akreditovaný kurz vám nabízí komplexní přehled o principech a postupech při evaluaci a vyhodnocování v sociální práci. Zabývat se budeme širokým spektrem témat - od práce s klientem po vyhodnocení programu a služby jako celku, od vyhodnocení individualizované pomoci po vyhodnocení strategie.

NA KURZU SE DOZVÍTE:

  • Jaké jsou různé úrovně evaluace a na co se zaměřují
  • Jaké jsou možnosti měření výsledků a dopadů sociálních služeb
  • Jak sestavit evaluační plán a jak jej zavádět do praxe
  • Jak interpretovat výsledky evaluace a jak je komunikovat

Workshop je koncipován převážně prakticky, pod vedením lektora si sestavíte evaluační plán pro svou organizaci, v diskuzi s ostatními a lektorem si stanovíte hodnoticí kritéria a způsoby evaluace a odpovíte si na otázky spojené s praxí evaluace v organizaci.

Více informací na webu NROS.

 

Klíčová slova: