ESF: Vyhlášena výzva č. C1

30.06.2013 2:00

Je určena na podporu sociálních služeb komunitního typu, které vznikly jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče.

Cílem je podpořit aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti.

Text výzvy je na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR.

Klíčová slova: