Ergoeduka - první vzdělávací centrum pro sociální podnikání

08.12.2012 16:29

Vzniklo v Proseči u Skutče jako projekt společenské odpovědnosti sociální firmy Ergotep, slavnostně je otevřel Vladimír Špidla.

V Proseči u Skutče vzniklo ojedinělé vzdělávací centrum pro sociální podnikání Ergoeduka. Dnes dopoledne ho slavnostně otevřel bývalý český premiér a eurokomisař Vladimír Špidla. Centrum vzniklo jako projekt společenské odpovědnosti sociální firmy Ergotep. Ta v současné době zaměstnává 100 lidí se zdravotním postižením, kteří tak tvoří 97 % zaměstnanců firmy. Vizí Ergoeduky je předávat své zkušenosti se sociálním podnikáním dál.
V České republice sociální firmy málokdy prosperují. Družstvu invalidů Ergotep se to za devět let existence daří. Nejenže nabízejí pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří by jinak práci hledali stěží, ale zisk z podnikání investují zpět do rozvoje firmy a jejího sociálního zázemí. Nebo investují do dalších obecně prospěšných aktivit. V roce 2010 se v Ergotepu rozhodli vybudovat školící centrum, kde by své zkušenosti s konkurenceschopným modelem sociálního podnikání předávali dalším sociálním firmám, neziskovkám či zájemcům ze státní správy.
Patronem a jedním z lektorů Ergoeduky je i Vladimír Špidla: „Mám radost, když můžu podpořit vzdělávací centrum, které je specializované na životaschopný model sociálního podnikání. Kvalitních pracovních míst pro znevýhodněné lidi na trhu práce není nikdy dost. Ergotep je ukázkovým příkladem, jak skloubit integraci zdravotně znevýhodněných s kvalitním byznysem.“
V čem jsou sociální firmy specifické a co to znamená, když si firma říká sociální? Nejméně 50% jejich zaměstnanců tvoří znevýhodnění na trhu práce (kromě zdravotně hendikepovaných například senioři, lidi bez domova, imigranti a další). Sociální podniky kladou velký důraz na etiku podnikání, proto více než 50 % svého zisku reinvestují zpět do sociálních aktivit či obecně prospěšného cíle. Zaměstnanci sociální firmy jsou v maximální možné míře zapojeni do rozhodovacích procesů podniku. V neposlední řadě jsou sociální firmy zaměřeny lokálně – výrazně přispívají k rozvoji regionu, ve kterém působí.
Vzdělávací centrum Ergoeduka nabídne pestrou škálu vzdělávacích aktivit. Kurzy „Sociální podnikání“ a „Personalistika sociálních firem“ chce na jaře 2013 akreditovat u Ministerstva práce a sociálních věcí. Kurz IT technologie sociálním podnikům ukáže, že  moderní podnikání se neobejde bez využití informačních technologií.
Chceme účastníkům kurzů představit, čím se Ergotep dokázal odlišit od ostatních sociálních firem. Jde především o změnu pohledu na práci postižených. Nemusí jen vyrábět rukodělné výrobky či kompletovat zboží - s tím jsme v Ergotepu také začínali. Postupem času jsme se naučili využívat internetové prostředí pro marketingové a obchodní aktivity. Proto dnes například dokážeme provozovat internetové obchody společností Tescoma, Vileda či Dřevovýroba Otradov. Chceme ostatním sociálním firmám ukázat, kam lze jejich podnikání posunout,“ říká ředitel Ergotepu Petr Herynek.
 

O Ergotepu:

Ergotep družstvo invalidů je jedním z leaderů v sociálním podnikání v České republice i v Evropě. Je konkurenceschopný a generuje zisk, přitom 97 % jeho zaměstnanců tvoří zdravotně postižení. Zisk Ergotep reinvestuje zpět do sociální oblasti a do vzniku dalších pracovních příležitostí pro zdravotně znevýhodněné. Díky propracované personální koncepci a modernímu pohledu na podnikání dokáže Ergotep znevýhodněným nabídnout kvalitní pracovní uplatnění s ohledem na jejich zdravotní limity.

Družstvo Ergotep má široký záběr působnosti. Nabízí logistické služby, marketingovou podporu, služby pro bankovní sektor, e-commerce i kompletní řešení zákaznických motivačních programů. Je držitelem několika prestižních ocenění jako např. Český patron 2010, Cena Mosty Česká kvalita, Firma 2008 a Podnik budoucnosti

Klíčová slova: