Eliška Wagnerová v Senátu navrhne zrušení sKaret

27.10.2012 15:02

Úplné zrušení sKaret v Senátu navrhne nově zvolená senátorka Eliška Wagnerová (nezávislá za Stranu zelených). Bude to její první legislativní iniciativa v horní parlamentní komoře.

Strana zelených nesouhlasí s existencí takzvaných sKaret, jejichž prostřednictvím musejí být v současné době vypláceny takřka všechny sociální dávky ve výši přibližně 80 miliard korun. Smlouva, která byla na dobu dvanácti let uzavřena mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, navíc počítá s tím, že by se povinnost vztahovala i na výplatu důchodů v celkové výši asi 360 miliard korun - MPSV se v tomto smyslu ve smlouvě zavazuje "vynaložit maximální úsilí". Smlouvu s Českou spořitelnou, která je v podstatě nevypověditelná, uzavřel bývalý první náměstek MPSV Vladimír Šiška, který je v současné době trestně stíhaný.

"Podle Listiny základních lidských práv a svobod má každý, kdo se ocitne v hmotné nouzi právo na pomoc. Je tedy zřejmé, že jde o nárok. Sociální karta je puncem toho, že se určitá osoba ocitla v nepříznivé situaci, mnohdy bez vlastního zavinění, o němž jsou implicitně zpravovány subjekty, s nimiž vejde do pracovního vztahu skrze tuto kartu. Tak je bezdůvodně atakováno její soukromí a dotčena její lidská důstojnost," vysvětlila svůj postoj senátorka Eliška Wagnerová, která tak jde dál, než senátoři ČSSD, kteří navrhují sKarty omezit jen na výplatu dávek v hmotné nouzi.

"Strana zelených iniciativu Elišky Wagnerové plně podporuje. Takzvané sKarty, které naprosto zapadají do duchu neoliberálních reforem současné vlády, nejsou ničím jiným než další privatizací veřejných služeb. Podobně jako například penzijní reforma, podle níž by měla být část peněz na důchody vyvedena do soukromých fondů. Přínosná je sKarta akorát pro Českou spořitelnu, ostatní ponižuje," doplňuje člen předsednictva SZ Matěj Stropnický.

"Motto volební kampaně Elišky Wagnerové do Senátu bylo Stop privatizaci funkcí státu, návrat práva, spravedlnosti a respektu k lidské důstojnosti do jednání státu. SKarta je přesně ten případ, kde stát selhává, manévruje občany do nedůstojné situace a ještě přitom sype desítky milionů do neprůhledných zakázek," uzavírá předseda SZ Ondřej Liška.


(Tisková zpráva Strany zelených a Elišky Wagnerové)

Klíčová slova: