E-learningový kurz České komory tlumočníků znakového jazyka

09.06.2013 2:00

Tentokrát na téma Strukturní odlišnosti češtiny a českého znakového jazyka (vybrané kapitoly).

jméno autora: Mgr. Jitka Motejzíková

datum zpřístupnění kurzu: 14 dní (od 12. - 26. 6. 2013)
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 750 Kč  (pro členy Komory sleva 20%)
Počet kreditů CVP: 10

Obsah kurzu najdete na tomto odkaze: http://www.cktzj.com/strukturni-odlisnosti-cestiny-a-ceskeho-znakoveho-jazyka-vybrane-kapitoly-e-learningovy-kurz-2013

Na tomto odkazu se také můžete přihlašovat do neděle 9. 6. 2013.

Dana Tučková

Klíčová slova: