e-Inclusion Awards

22.04.2012 10:54

Soutěž Evropské komise má uzávěrku 4. května, přihlásit je možné ve dvou kategoriích projekty podporující rozvoj informačních technologií a jejich roli při překonávání bariér.

Účelem soutěže je podpořit úspěšné projekty a osobnosti na národní úrovni. O tom, že má Česká republika Evropě co nabídnout, svědčí výsledky předchozího kola soutěže z roku 2008, v rámci kterého se do finále probojovaly hned tři české projekty.
 
V rámci e-Inclusion Awards (http://www.e-inclusionawards.eu) je možné soutěžit ve dvou kategoriích, z nichž první je zaměřena na jednotlivce a druhá na projekty organizací.
 
Kategorie „I am part of IT“ je určena pro jednotlivce, kteří významným způsobem přispěli k rozšíření počítačové gramotnosti či podpořili využívání ICT u osob nezaměstnaných, zdravotně postižených či postižených sociální exkluzí. V rámci této kategorie budou zvlášť hodnoceny příspěvky těch, kteří působí samostatně nebo v malých organizacích do 19 zaměstnanců, a zvlášť těch, kteří působí v rámci velkých projektů.
 
Kategorie „Be part of IT – Digital Champion Awards!“ je určena pro organizace, které podporují např. vzdělávání učitelů (lektorů) v oblasti ICT či usnadnění přístupu k digitálnímu obsahu. Obdobně jako v předcházející kategorii budou rozlišeny projekty podané malými organizacemi s maximálně 19 zaměstnanci a velkými podniky.
 
Prezentaci vybraných projektů či příběhů jednotlivců je možné podpořit rovněž internetovými prezentacemi, blogy či videi, Evropská komise doporučuje u všech použitých materiálů věnovat zvýšenou pozornost otázkám přístupnosti.
 
Uzávěrka přihlášek je 4. května 2012! Registrace je možná na http://www.e-inclusionawards.eu/how-to-enter/registration-form/.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Klíčová slova: