Duševní nemoc není nálepka

Ostravské Týdny pro duševní zdraví jsou součástí XXV. ročníku celorepublikové kampaně, která začíná v Ostravě dne 4. září.

Kampaň vyvrcholí 10. října, jenž je Světovým dnem duševního zdraví, vyhlášeným World Federation for Mental Health. Do letošní  kampaně se již šestým rokem zapojujeme s organizacemi, které pomáhají lidem s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi a jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. Naše skupina se aktivně připojuje k reformě systému péče o duševně nemocné v České republice. Snahou naší kampaně je pravdivě informovat veřejnost o problematice lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Zejména chceme poukázat na fakt, že duševní nemoc není nálepka!

Vždyť „nálepkování“ má za důsledek strach z označení „psychiatrický pacient“ a pro tuto nálepku velká většina lidí trpících depresí nebo panickou poruchou, odbornou pomoc ani nevyhledá. Odborníci odhadují, že se jedná až o 75% lidí trpících sociální fobií a 60% lidí trpících depresí nebo panickou poruchou.

Psychiatrická diagnóza jde pak ruku v ruce se stigmatizací a ta jde ruku v ruce s diskriminací duševně nemocných ve společnosti. Vlivem médií pak tato nálepka dostává téměř démonický podtext. Naše kampaň by ráda ukázala, že člověk s duševním onemocněním nestojí o žádné nálepkování. Mnozí lidé s duševním onemocněním studují, pracují, vychovávají děti a věnují se sportu a uměleckým činnostem. A ti lidé s duševním onemocněním, kteří pracovat nemohou a přes svá velká zdravotní omezení žijí svůj každodenní život, třebaže s pomocí druhých, si zaslouží stejnou úctu jako kdokoliv z nás. Zkusme tedy na prahu třetího tisíciletí zbourat „ostnaté ploty“ mezi zdravými
a nemocnými a nálepku „blázen“ vymažme z paměti.

Děkujeme, také za naše přátele, známé a blízké lidi trpící duševní nemocí!

Veškeré informace o plánovaných akcích Ostravských Týdnů pro duševní zdraví naleznete na webových stránkách www.kpostrava.cz. a www.menssana.cz.

Kampaň Ostravské Týdny pro duševní zdraví se koná za finanční podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Jaroslava Saidlová                                

 

 

Klíčová slova: