Držitelé průkazu osob se zdravotním postižením by mohli automaticky dostávat příspěvek na mobilitu