Dotační výzva Jihomoravského kraje

10.01.2013 9:28

Uzávěrka žádostí ve dvou programech na podporu a rozvoj NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví je 31. ledna 2013.

Na rok 2013 jsou vyhlášeny následující programy:

Program 1 – Podpora nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví na území Jihomoravského kraje

- projekty zaměřené na rozvoj – zkvalitnění, rozšíření všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace dle zákona č. 96/2004 Sb., tato péče je poskytovaná žadatelem zejména ve vlastním sociálním prostředí pacientů, působnost žadatele je vymezena územím kraje a kraj má na poskytování péče zájem

 - podmínkou je doložení kopie platné registrace NZZ nebo kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb

- minimální spoluúčast žadatele 60 %

Program 2 – Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje

- podpora činnosti NNO zaměřujících se na zdravotnickou osvětu týkající se zejména zdravého životního stylu, prevenci závažných civilizačních onemocnění

- minimální spoluúčast žadatele 10 %

- podpora minimálně ve výši 5.000,- Kč u obou podprogramů

Žádosti je nutno podat elektronicky a v jednom písemném vyhotovení do 31.01.2013.

Více informací je na dotačním portálu  Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Klíčová slova: