Dotační řízení pro oblast sociálních věcí

12.01.2013 22:14

Vyhlásil Městský úřad Roudnice nad Labem s uzávěrkou pro podání žádostí do 31. ledna. 

Dotační řízení se týká dvou oblastí: 

1. Program podpory sociálních služeb a neregistrovaných služeb
2. Program podpory svépomocných a volnočasových aktivit.

Do dotačního řízení se mohou přihlásit fyzické a právnické osoby, které poskytují služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci, ať už jde o seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dalším okruhem žadatelů jsou potom osoby, které organizují aktivity pro tyto cílové skupiny nebo pro ně nabízejí smysluplné využití volného času.

Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci je 31. ledna 2013. Bližší informace a formuláře ke stažení jsou na webových stránkách města http://www.roudnicenl.cz/radnice-a-samosprava/granty-a-dotace.html.

Klíčová slova: