Dotační řízení MPSV pro rok 2022

Uzávěrka pro podání žádosti v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností je 25. ledna 2022.

Podporované aktivity:

  • Prioritní podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí.
  • Podpora sociálních služeb určeným osobám s duševním onemocněním.
  • Podpora terénních a ambulantních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, s neurodegenerativními poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, s psychiatrickým onemocněním), s kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkou prevalencí.
  • Podpora šíření zásad a principů paliativní péče v sociálních službách, včetně vzdělávání v dané oblasti.
  • Podpora služeb kombinující sociálně-zdravotní pomezí nebo řešící návazné/související sociální služby v rámci transformace ústavní a psychiatrické péče. 
  • Podpora adekvátního personálního zajištění a odměňování v sociálních službách, zejména pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách).
  • Podpora sociálních služeb, které zavádějí nové technologie při poskytování sociálních služeb, zejména asistivní a asistenční technologie. 

Podrobnosti na portálu MPSV.

Klíčová slova: