Dotační programy Moravskoslezského kraje

11.12.2013 9:39

Žádosti o účelové dotace v šesti programech mohou zájemci podat ve lhůtě do 3. ledna 2014.

Rada kraje na své schůzi dne 3. 12. 2013 usnesením č. 30/2328 schválila následující podmínky dotačních programů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na rok 2014 a vyhlásila 6 dotačních programů:
a)    Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014,
b)   Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014,
c)    Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014,
d)   Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014,
e)    Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014,
f)     Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014.
Žádosti o účelové dotace mohou zájemci podat ve lhůtě do 3. ledna 2014 včetně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a to na adresu:
Moravskoslezský kraj
Odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 OSTRAVA
Kompletní informace o vyhlášených dotačních programech lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html.
 
Klíčová slova: