Dotační program na podporu a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb

29.09.2012 22:43

Pro rok 2013 vyhlásil Jihomoravský kraj, termín pro podávání žádostí je do 2.11.2012 včetně.

Program je určen na podporu sociálních služeb podle zákona o sociálních službách poskytovaných v souladu s místními či regionálními potřebami, jejichž převažující působnost je vymezena územím Jihomoravského kraje a na jejichž poskytování má kraj zájem.

Více informací na portálu Jihomoravského kraje. dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2480-506-Dotacni+program+na+podporu+a+rozvoj+poskytovatelu+socialnich+sluzeb.aspx

Klíčová slova: