Dotační program Moravskoslezského kraje

06.11.2013 23:50

Je zaměřen na podporu aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014. Uzávěrka 13. listopadu 2013.

Cíle a priority programu (účelové určení)

Využití volného času dětí a mládeže
Podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru
Podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je určena co nejširšímu spektru dětí a mládeže
Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let.

Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením
Podpora zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené).
Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením.

Maximální částka vyhrazená v rozpočtu poskytovatele na tuto oblast je 100 000 Kč.

Více informací na stránkách Moravskoslezského kraje.

Klíčová slova: