Dotace v sociální oblasti

Pět dotačních programů vyhlásil Moravskoslezský kraj, žádosti přijímá od 29.10. do 6.11.2020.

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 21.09.2020 schválila podmínky 5 dotačních programů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a vyhlásila těchto 5 dotačních programů. Jedná se o programy:

  1. Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021,
  2. Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021,
  3. Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021,
  4. Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021,
  5. Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021.

 

Vyhlašovatelem jednotlivých programů a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 29.10.2020 do 06.11.2020 včetně.  

Kompletní informace o vyhlášených dotačních programech lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html

Klíčová slova: