Dotace Ústeckého kraje

Mimořádný termín v programu Podpora sociálních služeb má uzávěrku pro podání žádosti 17. března 2024.

Zaměření programu:

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.

Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024, resp. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2024, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024.

Oprávnění žadatelé:

Finanční podporu lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Více informací na stránkách Ústeckého kraje. 

Klíčová slova: