Dotace pro poskytovatele sociálních služeb

01.10.2013 14:50

Dotační řízení vyhlásilo MPSV, žádosti je možné podávat pro oba programy do 3. listopadu 2013.

Pro rok 2014 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci těchto programů podpory:

  • Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle § 101 zákona o sociálních službách).
  • Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).

Více informací na stránkách MPSV.

Klíčová slova: