Dotace Plzeňského kraje

Žádosti v Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné se přijímají do 13. prosince 2021.

Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postiženém a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním svého provozu a činnosti, bude podporovat rekondiční/edukační pobyty, které umožňují zdravotně postiženým a chronicky nemocným občanům péči mimo jejich domácí prostředí a bude podporovat konání vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů.

Podrobnosti na portálu Plzeňského kraje.

Klíčová slova: