Dotace Plzeňského kraje

Žádosti v programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj budou podávány prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel v termínu od 21. 9. 2020 – 16. 10. 2020.

Účelem dotace je podpora poskytování základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále též „SPRSS“), tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v základní síti sociálních služeb v SPRSS a v rozsahu v ní uvedeném (dále též „Základní síť SPRSS“).

Za podmínek stanovených v Metodice jsou jako sociální služby zařazené do Základní sítě SPRSS chápány i sociální služby zařazené do sítě rozvojové; v takovém případě, mluví-li se v tomto vyhlášení o službách zařazených do Základní sítě SPRSS, jsou tím chápány i sociální služby zařazené v síti rozvojové.

Dotaci lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Další informace na stránkách Plzeňského kraje.

 

Klíčová slova: