Dotace Plzeňského kraje

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné má termín pro podávání žádostí od 4. do 24. ledna 2023.

Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním svého provozu a činnosti.

Bude podporovat rekondiční/edukační pobyty, které umožní zdravotně postiženým a chronicky nemocným občanům péči mimo jejich domácí prostředí a bude podporovat konání vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů.

Podrobnosti na stránkách Plzeňského kraje. 

Klíčová slova: