Dotace Pardubického kraje

Program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb na rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 31. ledna 2023.

Podporované aktivity:

  1. Pořízení a opravy kompenzačních pomůcek sloužících k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb. 
  2. Jiné opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku a nemovitého majetku potřebného ke zlepšení poskytované sociální služby (v případě, že žadatel není vlastníkem majetku, tak doloží smlouvu o dlouhodobém pronájmu (na dobu delší než 5 let) a souhlas majitele s opravou a údržbou majetku). 
  3. Pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb. 
  4. Pořízení jiného investičního majetku k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb, včetně rekonstrukce, modernizace a pořízení technického zhodnocení stávajícího dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v případě, že žadatel není vlastníkem majetku, tak doloží smlouvu o dlouhodobém pronájmu (na dobu delší než 5 let) a souhlas majitele s rekonstrukcí, modernizací a technickým zhodnocením majetku)
  5. Zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023 je v příloze.

Klíčová slova: