Dotace Moravskoslezského kraje

Žádosti o dočerpání finančních prostředků v Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu je možné podávat do 24. června 2024.

Dle článku X odst. 1 Podmínek lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na rok 2024, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.

Oprávnění příjemci:

  • evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací na stránkách Moravskoslezského kraje. 

Klíčová slova: