Dotace Moravskoslezského kraje

Žádosti v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022 lze podávat od 4. do 11. října 2021.

Podpořeny budou registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách uvedené v § 37, § 39 - § 51, § 54 - § 70, tj. služby sociální péče (vyjma sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), služby sociální prevence nebo odborné sociální poradenství, kterým byla:

  • vyplacena dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2022 požadována dotace z tohoto programu, nebo
  • v roce 2021 vyplacena dotace v rámci individuálního projektu kraje "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021" a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2022 požadována dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu,

Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow (peněžní tok) za účelem zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem základní v prvních měsících kalendářního roku do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Další informace na portálu Moravskoslezského kraje.

Klíčová slova: