Dotace Moravskoslezského kraje

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021 má termín pro podávání žádostí od 31.5.2021 do 7.6.2021 včetně.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

 

Více informací na stránkách Moravskoslezského kraje. 

Klíčová slova: