Dotace Moravskoslezského kraje

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu má lhůtu pro předkládání žádostí od 26. 10. 2020 do 11. 11. 2020.

Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“, realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

U žádostí o dotaci pro nové služby, které dosud nejsou zařazeny v Krajské síti a požádaly o vstup do Krajské sítě, nebo pro služby s navýšenou kapacitou, které podaly žádost o navýšení kapacity v Krajské síti, bude dotace poskytnuta pouze v případě, že orgány kraje rozhodnou o zařazení nové sociální služby či navýšené kapacity do Krajské sítě se statusem „základní“ a nová sociální služba bude mít uzavřenu „Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“ (popř. dodatek k již existující smlouvě).

Více informací na stránkách Moravskoslezského kraje.

Klíčová slova: