Dotace Ministerstva zdravotnictví

Uzávěrka příjmu žádostí v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020 je 31. října 2019.

Zaměření programu:

Hlavním cílem programu je podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče.

Cílem priority Prevence kriminality je:

 • zvýšení informovanosti odborné veřejnosti o problematice násilí, což povede i k větší jistotě zdravotníků se touto problematikou zabývat,
 • praktické využití získaných znalostí a dovedností.

Cílem priority Zvyšování zdravotní gramotnosti je:

 • Edukace zaměřená na reprodukční zdraví,
 • Prevence dětských úrazů se zaměřením na úmyslné poškození svého zdraví,
 • zvýšení povědomí o bezpečné farmakoterapii mezi seniorskou populací.

Cílem priority Zefektivnění a podpora elektronizace tísňového volání zdravotnické záchranné služby je:

 • identifikace volajícího či pacienta pomocí mobilní aplikace pro tzv. chytré mobilní telefony, což může dispečerovi zdravotnického operačního střediska a zasahující výjezdové skupině zdravotnické záchranné služby usnadnit poskytování přednemocniční neodkladné péče,
 • zrychlení dosažení místa události a pacienta výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby díky zrychlení a zpřesnění jeho lokalizace. 

Cílem priority Zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním je:

 • podpora pacientských a rodičovských organizací působících v oblasti péče o duševní zdraví,
 • prevence a osvěta v oblasti duševního zdraví,
 • větší zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví,
 • redukce rizik vyplývajících z psychických onemocnění.

Cílem priority Zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním je:

 • podpora aktivit přispívajících ke zlepšení přístupu ke stanovení diagnózy a ke zlepšení kvality života lidí s tímto druhem onemocnění,
 • zpomalení průběhu onemocnění a oddálení pokročilých stádií nemoci pomocí včasné diagnózy onemocnění, informovanosti, správné léčby a adekvátní psychosociální intervencí,
 • podpora setrvání pacienta v domácím prostředí.

Cílem priority Podpora dárcovství krve, orgánů a tkání je:

 • zvýšení dostupnost tkání a orgánů vhodných k transplantaci,
 • edukace lékařů a středního zdravotnického personálu především o medicínských kritériích indikací dárců orgánů, diagnostiky smrti mozku a právních normách,
 • podpora informovanosti široké veřejnosti o dárcovství tkání, orgánů a krve, včetně krvetvorných buněk, 
 • zvýšení počtu dárců krvetvorných buněk.

Cílem priority Národní akční plán pro vzácná onemocnění je:

 • podpora stávajících registrů,
 • podpora činnosti pacientských organizací.

Dotaci nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění ani na činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Více informací na  stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.