Dotace Ministerstva pro místní rozvoj

Příjem žádostí v programu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů bude ukončen 26. března 2024.

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Více informací na stránkách MMR.

Klíčová slova: