Dotace Libereckého kraje

Uzávěrka pro podání žádosti v programu Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany je 28. března 2024.

Zaměření programu:

Podpora realizace ozdravných a rekondičních pobytů uskutečněných v příslušném kalendářním roce pro zdravotně/tělesně postižené občany Libereckého kraje. Zvyšování kvality života občanů Libereckého kraje a zdravotního stavu obyvatel se zdravotním/tělesným postižením. 

Oprávnění žadatelé:

  • Obce, dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace (zapsané v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) 
  • Příspěvkové organizace zřízené obcí - Obchodní korporace

Více informací na stránkách Libereckého kraje. 

Klíčová slova: