Dotace Královéhradeckého kraje

Program na podporu hospicové péče 2023 i Program na podporu sociálních služeb v roce 2023 mají uzávěrku pro podání žádosti 16. listopadu 2022.

Program na podporu hospicové péče 2023

Zaměření programu:

Dotace je poskytována na zajištění potřeb nevyléčitelně nemocných pacientů v preterminálním a terminálním stavu, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spiritosociální potřeby nemocného.

Oprávnění žadatelé:

  • příslušné zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta
  • příslušné sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pacientům (klientům) a jejich osobám blízkým s tím, že příslušná sociální služba je zároveň zařazena do krajské sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Další informace na stránkách Královéhradeckého kraje

 

Program na podporu sociálních služeb v roce 2023 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Zaměření programu:

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Podporované aktivity:

  • Posilování časové dostupnosti terénních a ambulantních služeb sociální péče;
  • podpora pobytových služeb sociální péče, které realizují kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a humanizaci;
  • posílení personálního zabezpečení pracovníky přímé práce v pobytových službách sociální péče v souvislosti s navyšováním objemu péče vyžadované klienty (zejm. v domovech pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením) a posílení činností vedoucích k sociálnímu začleňování uživatelů služeb (zejm. v domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a chráněném bydlení);
  • zajištění dostupnosti služeb garantovaných v síti sociálních služeb na základě spolupráce zadavatelů na území Kraje;
  • posílení finančního ohodnocení pracovníků v přímé práci; snížení rozdílů ve finančním ohodnocení pracovníků v přímé práci v terénních službách sociální péče oproti ostatním službám; vytvoření podmínek pro financování služeb osobních asistencí tak, aby se snížil podíl služeb vykonávaných na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Oprávnění žadatelé:

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2023.

Více informací na stránkách Královéhradeckého kraje.

 

Klíčová slova: