Dotace Karlovarského kraje

Program Zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 2024 má uzávěrku pro podání žádosti 3. června 2024.

Zaměření programu:

Dotační program byl zřízen za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. 

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem o dotaci může být poskytovatel sociálních služeb, kterému bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb na příslušný kalendářní rok.

Další informace na stránkách Karlovarského kraje.

Klíčová slova: