Dotace Karlovarského kraje

Program na podporu aktivní činnosti seniorů 2021 má lhůtu pro podávání žádostí od 25. do 31. května 2021. 

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na:

a)     poradenství, informační a osvětovou činnost, pořádání seminářů, kulatých stolů, odborných konferencí, přednášek, vydávání publikací a informačních materiálů

  •   v oblasti bezpečnosti a ochrany lidských práv seniorů (podporovaná témata: prevence domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, spotřebitelská práva, nekalé obchodní praktiky prodejců, poradenství v oblasti trhu práce apod.),
  •   v oblasti zdraví (podporovaná témata: zdravý životní styl),
  •   v oblasti vzdělávání (podporovaná témata: užívání informačních technologií, zvyšování finanční gramotnosti, trénování paměti apod.),

b)     zajištění volnočasových aktivit seniorů (pořádání kulturních, sportovních, turistických akcí),

c)     podporu spolkových aktivit (komunitního života).

Dotace není určena na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Více informací na stránkách Karlovarského kraje.

Klíčová slova: