Dotace Jihočeského kraje

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 má uzávěrku propodávání žádostí 31. října 2022.

Zaměření programu:

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace MPSV.

Opatření programu: 

Předfinancování sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Jedná se o podporu sociálních služeb, které budou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 – 2024 a s jeho aktualizací formou akčního plánu pro rok 2023 a budou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období 2023 - 2024, a to pouze v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Oprávnění žadatelé:

Oprávněným žadatelem v rámci tohoto programu je poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci), na které žádá.

Podrobnější informace na stránkách Jihočeského kraje

Klíčová slova: