Dotace Jihočeského kraje

Žádost v programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách bude možné podávat od 11. do 22. ledna 2021.

Jedná se o program neinvestičního charakteru.

1.2 Opatření programu
Opatření č. 1: Podpora jednorázových sociálně zdravotních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Opatření č. 2: Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje.

Opatření č. 3: Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji.

Opatření č. 4: Podpora dobrovolnictví v pobytových zařízeních sociálních služeb a nemocnicích.

Opatření č. 5: Podpora svépomocných aktivit/podpůrných programů zdravotně postižených, seniorů, a sdružení pacientů.

Více informací na portálu Jihočeského kraje.

Klíčová slova: