Dotace hl. m. Prahy

Lhůta pro podání žádosti v Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – II je od 9. 7. 2021 do 16. 7. 2021.

Dotace se poskytuje na:

  • Sociální poradenství
  • Služby sociální péče
  • Služby sociální prevence

Oprávnění žadatelé:

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Více informací je na stránkách Portálu pro sociální oblast města Prahy. 

 

Klíčová slova: