Dostaňte se na evropskou mapu aktérů v oblasti eInclusion

12.02.2013 21:39

Stačí vyplnit během 15 minut dotazník, ale nejpozději do pátku 15. února.

V rámci Evropské unie poskytují různé organizace vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (IKT) spolu s dalšími službami pro skupiny ohrožené vyloučením, jako např. senioři, ženy, osoby se zdravotním postižením, příslušníci etnických menšin a nezaměstnané a sociálně slabší osoby - abychom jmenovali alespoň některé. Od základní počítačové gramotnosti, k on-line vzdělávání, až po zprostředkování přístupu k internetu; tyto organizace přispívají k vytváření bezpečnější a otevřenější společnosti.

Pokud se mezi tyto organizace řadíte, velmi byste nám pomohli vás a vaši práci zviditelnit, kdybyste si našli 10-15 minut a vyplnili dotazník MIREIA, který najdete v ČJ zde: http://www.surveymonkey.com/s/MIREIA_Czech. Více informací získáte zde: http://www.telecentre-europe.org/?page_id=5644. Cílem celého projektu je pochopit roli eInclusion aktérů při prosazování evropských cílů politiky začleňování a vytvořit vhodné nástroje pro zviditelňování výsledků. Pozor – dotazník bude uzavřen již tento pátek 15.2. 2013.

(IW)

Klíčová slova: