Donátoři přispěli neziskovkám bezmála 450 tisíc korun

Burza filantropie je unikátní projekt z Pardubického kraje, ve kterém se setkávají neziskovky, firmy a veřejný sektor, aby společně pomohly na svět veřejně prospěšným projektům. Druhá letošní Burza se uskutečnila 22. června v Pardubicích.

Klání o finanční podporu 11 donátorů z řad podnikatelů a veřejných institucí svedlo 8 zástupců neziskových organizací z Pardubicka. Další 3 projekty dostaly podporu formou tzv. divoké karty.

Prezentované prospěšné projekty byly nejen ze sociální oblasti, ale týkaly se i volnočasových aktivit nebo osvětové činnosti. 

„Burza filantropie je maximálně otevřená a přístupná neziskovým organizacím z různých oblastí. Záměrem bylo neomezovat se na žádný obor, určitou gesci ani výši finančních prostředků,“ vyjádřil se ke konceptu dobročinné Burzy radní Pardubického kraje Pavel Šotola a dodal: „Vzájemná spolupráce firem, veřejné správy a neziskového sektoru, což jsou takové tři pilíře zdravé občanské společnosti, dobře funguje a je ku prospěchu všech.“

Díky finanční podpoře donátorů, která dosáhla téměř 450 tisíc korun, bude moci například Klub dárců krve rozjet osvětovou kampaň pro veřejnost a získat tak nové členy a prvodárce vzácné tekutiny.

Soubor Radost Pardubice chce zajímavou formou - pomocí písní, tanců a kreseb - ukázat dětem ve školách, že řemeslo má zlaté dno, a jak jsou řemeslníci důležití i v dnešní době.

Donátoři svými penězi přispěli také na projekt Oblastní charity Pardubice „Domácí hospic Andělů strážných“. Umožnili tak Charitě dovybavit se mobilním oxygenátorem (kyslíkovým koncentrátorem). 

„Děkuji za práci, kterou vykonáváte. Jsem rád, že nákupem tohoto přístroje zkvalitníte a rozšíříte svou péči o lidi na sklonku života a jejich blízkých, kteří se o umírající členy rodiny starají,“ poděkoval zástupci organizace Vítězslav Štěpánek ze společnosti VaK, která projekt podpořila nemalou částkou.

Donátoři obdarovali i ostatní prezentované projekty organizací SKP-Centrum Pardubice, Středisko rané péče v Pardubicích, Lesní klub Zeměkus nebo Salesiánský klub mládeže – Centrum Don Bosco. 

„Pokud se ze spojení dobrých nápadů neziskovek a podpory donátorů stane systém, jako v našem kraji po 9 letech konání Burz filantropie, tak to všem vzájemně ušetří čas, který pak mohou věnovat vlastní činnosti a tomu, co umí nejlépe,“ shrnula na závěr smysluplnost projektu Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

Senátorka udělila dvě divoké karty a finančně podpořila organizace Bethany – dům pomoci a Loono. Třetí divokou kartu si odnesla obecně prospěšná společnost Tyfloservis.

Na podzim tohoto roku se uskuteční ještě dvě Burzy filantropie, a to 9. září v Ústí nad Orlicí a 15. září v Litomyšli pro okres Svitavy. Burzu filantropie od roku 2012 pořádá Koalice nevládek Pardubicka, spolek neziskových organizací s Pardubickým krajem. Doposud bylo podpořeno 337 prospěšných projektů v celkové hodnotě přes 11,5 milionu korun. Více o podpořených projektech naleznete na www.burzafilantropie.cz.

Zdroj: Nevladky.cz

Klíčová slova: