Dofinancování sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2021

Žádost o finanční podporu je možné zpracovat a podat v termínu od 8. července do 23. července 2021.

Finanční podpora z rozpočtu Libereckého kraje bude poskytnuta na osobní náklady, které se týkají financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.

Tato dotace je poskytovatelům sociálních služeb poskytována na základě ustanovení § 105 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (dále jen „SPRSS LK“) a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí platné Základní sítě Libereckého kraje na období 2021-2023.

Více informací na stránkách Libereckého kraje.

Klíčová slova: