Dofinancování sociálních služeb

01.05.2012 8:51

Předběžné výsledky procesu navýšení částek dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2012 zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

V přiložených tabulkách naleznete předběžné výsledky procesu dofinancování sociálních služeb v rámci dotačního řízení pro rok 2012. V tabulce jsou uvedeni konkrétní poskytovatelé sociálních služeb s navrženými částkami pro jednotlivé sociální služby, kterým bylo předběžně schváleno navýšení dotace přiznané v první části řádného kola dotačního řízení (tj. odesláné žádostí do 27. 9. 2012, tzv. 1. kolo dotačního řízení).

U těchto druhů sociálních služeb bylo na základě rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí provedeno přeposouzení původního požadavku a výše poskytnuté dotace a na základě daných kritérií bylo provedeno navržené dofinancování.

Informace o výsledku dotačního řízení budou po vyjádření Ministerstva financí ČR k požadavku MPSV o navýšení prostředků na neinvestiční nedávkové transfery do sociálních služeb a dalším schvalovacím postupu uveřejněny v rámci souhrnné tabulky na webu MPSV. Příjemce dotace pak následně získá oficiální informaci prostřednictvím doručeného „Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. xx“ s přílohou, v níž budou rozepsány částky na jednotlivé sociální služby.

Výsledky jsou uváděny souhrnně za program podpory A (služby s místní/regionální působností) s uvedenou působností v daném kraji a za program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností), u těchto sociálních služeb je ve sloupci uvedena působnost „Celostátní“.

Částky navýšené dotace u podpořených sociálních služeb (navýšení k 30. 4. 2012) budou vypláceny až po finálním přiznání navýšení dotace, a to prostřednictvím mimořádné splátky s předpokládaným termínem během měsíce června 2012, a to s ohledem na postupy a schvalovací proces rozpočtového opatření v kapitole 313- MPSV.

Tabulka předběžných výsledků (v PDF)

Tabulka předběžných výsledků (xls)

Klíčová slova: