Dobrovolnictví v době pandemie

Materiál zpracovalo v reakci na mimořádnou situaci spojenou s bojem proti pandemii nemoci covid-19, kdy vyvstala zvýšená potřeba zapojení občanské společnosti do pomoci druhým, Ministerstvo vnitra.

Materiál Dobrovolnictví v době pandemie (viz příloha) na 12 stranách obsahuje: 

  1. Vymezení pojmů dobrovolník a dobrovolnictví a jejich odlišení od jiných, rovněž využívaných institutů, aby nedocházelo k jejich zaměňování.
  2. Písemné potvrzení stanovisek odpovědných resortů a institucí (MV, MZ, MPSV a SÚIP) důležitých z pohledu výkonu dobrovolnictví v době pandemie.
  3. Shrnutí možností dotační podpory zapojení dobrovolníků do zvládání pandemie.
  4. Vyjádření podpory a ocenění dobrovolníkům za pomoc, kterou poskytují, a výzva odpovědným resortům hledat cesty (právní, finanční), jak zapojení dobrovolníků ještě více podpořit.
Klíčová slova: