Dobrovolníci z Unipetrolu se činili

Za tři roky spolupráce vytvořili pro Středisko rané péče v Pardubicích vytvořili než 700 didaktických pomůcek.

Dne 24. 4. 2018 se již potřetí uskutečnil ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL. Letos se zapojilo 12 zaměstnanců, kteří měli jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště - v neziskové organizaci. Při této příležitosti se seznámili blíže s její činností i zázemím.

Dobrovolníci pomáhali s výmalbou a úklidem prostor Střediska a také s tvorbou speciálních didaktických pomůcek, které jsou určeny pro přímou práci v rodinách s dětmi se zdravotním postižením z Pardubického kraje.

Za tři roky spolupráce dobrovolníci vytvořili více než 700 didaktických pomůcek, které jsou využívány klienty služby raná péče, tedy rodinami s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem (např. dětmi nedonošenými), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením.

Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. V rámci programu Splněná přání poskytli Středisku v předchozích letech významné finanční prostředky na pořízení nových stimulačních a didaktických pomůcek i na pořízení nových služebních vozů pro zajištění terénní služby raná péče.

Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.

Blanka Brandová

Klíčová slova: