Dobrovolníci ve Středisku rané péče v Pardubicích

Co přinesl již druhý dobrovolnický den skupiny Unipetrol? 

Dobrovolnické dny nabízejí zaměstnancům jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště, konkrétně v neziskové organizaci a seznámit se blíže s její činností i zázemím.

V rámci letošního Dobrovolnického dne pomáhalo 16 zaměstnanců skupiny UNIPETROL s výmalbou prostor a s tvorbou speciálních didaktických pomůcek, které jsou určeny pro přímou práci v rodinách s dětmi se zdravotním postižením z Pardubického kraje.

Více než 500 pomůcek vytvořených dobrovolníky bude využíváno klienty služby raná péče, tedy rodinami s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem (např. nedonošeným), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením.

Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. V rámci programu Splněná přání poskytli Středisku v předchozích letech významné finanční prostředky na pořízení nových stimulačních a didaktických pomůcek i na pořízení nového služebního vozidla pro zajištění terénní služby rané péče.

Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.

 

Blanka Brandová

Klíčová slova: