Dobročinná internetová aukce končí 20. dubna

15.04.2012 17:45

Pomůže Človíčkům Diakonie Západ a Lukášovi na Svatojakubské cestě.

S prvními minutami úterý 10. dubna se rozeběhla na dražením portálu aukce.diakoniecce.cz dobročinná internetová aukce, kterou společně pořádají Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy a Sport relax handicap Plzeň o.s. Aukce uměleckých děl a výrobků uživatelů služeb Stacionáře Človíček v Plzni poběží do pátku 20. dubna a její výtěžek poputuje hned na dva účely.

Tím prvním je zakoupení světelného panelu pro stimulaci a rozvoj zrakového vnímání dětí s těžkým kombinovaným postižením ve Stacionáři Človíček v Plzni. „Zrakovou stimulaci pomocí světelného panelu (Light Boxu) mají děti velmi rády. Projevují zájem o vnímání zrakem při vysokém kontrastu, čehož se dá dosáhnout právě světelným panelem,“ uvádí vedoucí stacionáře Barbora Mikulová. „Zakoupením světelného panelu chceme zlepšit a rozšířit dosud poskytovanou péči - umožnit dětem pravidelné podněcování zraku, jehož cílem je rozvíjení i nepatrných zbytků zraku, který má pro celkový rozvoj osobnosti velký význam,“ doplňuje Mikulová.

Druhá polovina výtěžku podpoří zcela nový projekt o.s. Sport relax handicap Plzeň  „Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela“. Tuto významnou evropskou poutní cestu  plánuje projít postižený patnáctiletý Lukáš, který je od narození na vozíku za doprovodu dvou asistentů.

„Hlavním cílem je si cestu vyzkoušet, aby se v dalších letech takového projektu mohlo účastnit více osob s postižením. I když máme zkušenosti s cestováním s lidmi s postižením (skupiny handicapovaných dětí s námi navštívili několikrát Řím, Lisabon, Liege), tentokráte je to tak trochu průzkum bojem bez pohodlí, ale cestou za poznáním,“ přibližuje cíl projektu předsedkyně sdružení Anna Bělohlavá. „Druhotný cíl je zapojit Lukáše, který v červnu tohoto roku končí základní školu do všech příprav, aby pochopil, co všechno život obnáší. Samotná pěší pouť bude 210 km (chystáme se ji ujít za 12 dní), vzdálenost z Plzně do Santiaga de Compostela je okolo 2.500 km,“ pokračuje Bělohlavá.

Svatojakubská cesta proběhne za podpory hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance a plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského.

Na přípravě a realizaci internetové aukce se podílela Galerie města Plzně o.p.s.

Tomáš Benda

Klíčová slova: