Divadelní pouť bez bariér myslí i na neslyšící

Oba festivalové večery, Slavnostní zahájení 17. září v Divadle loutek Ostrava a Gala koncert 18. září v Divadle Mír, budou tlumočeny do znakového jazyka.

V rámci Slavnostního zahájení budou, kromě standardního tlumočení přímé řeči, neslyšícím překládány do znakového jazyka také písně, které zde zazní. 

V rámci večera vystoupí skupina Hands Dance, skupina slyšících a neslyšících tlumočníků, která vznikla v Brně v roce 2014 a zabývá se uměleckým tlumočením do znakového jazyka. Jejich cílem je zprostředkovat kulturní zážitek neslyšícím, pro které je většina hudebních a divadelních produkcí nedostupných. Hands Dance pravidelně doplňuje uměleckým tlumočením Lenku Filipovou, Bohuše Matuše, Láďu Kerndla či skupinu Hradišťan.

Zakládajícími členy Hands Dance jsou Radka Kulichová, Veronika Slámová, Daniela Cincibus Vacková a Marcel Krištofovič. Soubor se v průběhu let rozrostl převážně o neslyšící členy, čímž získal na unikátnosti.

V současnosti má skupina celkem 8 členů. V roce 2017 se skupina spojila s divadelním spolkem OUKEJ, který byl založen absolventy Ateliéru Výchovná dramatika pro Neslyšící na Divadelní fakultě JAMU.

Festival podpořily Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Ministerstvo kultury, OSA, Nadace Jedličkova ústavu, Nadace Dětský mozek a Nadace Umění pro zdraví.

Bílou holubici podporují Fest Ostrava, Data Servis, Nadační fond Veolia, Lenzing, OVaK, ToDo Marketing. Přáteli festivalu jsou Cooltour, Divadlo loutek Ostrava, Mléčný bar Naproti, a Mental Café.

Mediálním partnerem festivalu je Česká televize.

Xenie Kaduchová

Klíčová slova: