DiscoverEU – jízda k začlenění

DiscoverEU – jízda k začlenění je příležitost pro organizace a neformální skupiny mladých lidí získat podporu na realizaci projektů, které umožní mladým lidem s omezenými příležitostmi vyrazit na cestu po Evropě. Nový formát doplňuje oblíbenou soutěž DiscoverEU, v rámci které může každý osmnáctiletý Evropan vyhrát vlakovou jízdenku a cestovat po Evropě. Jízda k začlenění vznikla proto, aby příležitost vycestovat dostali i mladí lidé s omezenými příležitostmi, kteří by se do soutěže DiscoverEU nemohli nebo nezvládli zapojit sami.  

Iniciativa je součástí programu Erasmus+, který podporuje rovné příležitosti a inkluzi ve všech svých akcích. Organizace, které se zapojí do DiscoverEU – jízda k začlenění, by měly navrhovat přístupné a inkluzivní projektové aktivity, zohledňovat názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojovat je do rozhodovacího procesu. 

 

Co projekt DiscoverEU – jízda k začlenění umožňuje? 

  • Umožňuje mladým lidem se znevýhodněním zažít cestování v bezpečí skupiny, anebo je motivuje k samostatnému objevování Evropy. Podporuje boj proti stereotypům, toleranci a porozumění.

  • Umožňuje organizacím či skupinám mladých lidí získat grant na organizaci vlakové cesty po Evropě pro jednoho až pět mladých lidí ve věku 18 let s omezenými příležitostmi ze stejné země.

Kdo se může zapojit?

Organizace a instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost Domu zahraniční spolupráce a v případě schválení poté realizuje projekt, který umožní mladým lidem se znevýhodněním účastnit se DiscoverEU. Organizace způsobilé podávat žádosti jsou: 

  • Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, sociální podnik, zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem 

  • Neformální skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku 18 až 30 let 

Jak probíhá projekt DiscoverEU – jízda k začlenění? 

Během jedné cesty cestuje vlakem napříč Evropou jeden až pět mladých lidí s omezenými příležitostmi ze stejné země. Mladí cestovatelé mohou cestovat sami nebo s doprovodem, přičemž s jedním účastníkem mohou cestovat až dvě doprovodné osoby.

Cesta může trvat 1 až 30 dní. Celý projekt (včetně přípravy, realizace a vyhodnocení, viz níže) trvá 3 až 18 měsíců. Organizace může během projektu uspořádat několik cest DiscoverEU. Každé cesty se však musí účastnit jiní cestovatelé. 

Žádosti je možné podávat do 23. února 2023, další informace  jsou na stránkách projektu. 

Kromě toho se uskuteční několik webinářů, které proběhnou online a jsou zdarma.

 

 

Klíčová slova: