Digitální propast mezi generacemi je stále velký problém!

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zveřejnila výzkumnou zprávu, zpracovanou v rámci projektu ICT4Elders, která nabízí zajímavé poznatky z primárního a sekundárního výzkumu provedeného v České republice, Řecku a Německu. Cílem zprávy bylo zmapovat současnou situaci a stávající potřeby seniorů při využívání internetu a digitálních technologií.

Na našich webových stránkách byla zveřejněna Závěrečná výzkumná zpráva k projektu ICT4Elders, která shrnuje poznatky z Národních výzkumných zpráv a analýz, které byly realizovány v České republice, Řecku a Německu. Závěrečná výzkumná zpráva nabízí zajímavé poznatky z primárního a sekundárního výzkumu o současné situaci, potřebách a výzvách, se kterými se dnešní senioři setkávají v důsledku rychlých změn digitálních služeb a aplikací.

 

Hlavní zjištění a závěry

Z výzkumné zprávy vyplývá, že navzdory rostoucímu počtu seniorů, kteří používají ICT technologie a internet, zůstává v posledních letech digitální propast mezi generacemi stále velkým problémem. Fenomén omezené digitální gramotnosti seniorů přetrvává v České republice, ještě více v Řecku a v menší míře pak také v Německu. 

Podle výsledků této zprávy se zdá, že senioři si uvědomují důležitost digitálních technologií, nicméně nevěří, že jejich omezená znalost ICT technologií jejich životy nějakým způsobem omezuje či ovlivňuje. Rodinní příslušníci a pracovníci v sociálních službách to však vidí jinak. Většina z nich se domnívá, že senioři dostatečně nevyužívají příležitosti, které digitální technologie a internet mohou nabídnout.

Senioři jsou otevření a ochotni dále zlepšovat své digitální dovednosti a kompetence, nicméně praxe je jiná. I přes ochotu seniorů dále se vzdělávat je skutečná účast seniorů v neformálních vzdělávacích programech, zaměřujících se na tuto oblast, spíše omezená. 

Výzkumná zpráva poskytuje také řadu doporučení pro další projektové aktivity, zejména pro vývoj školícího programu, který bude vyvinut ve snaze účinně reagovat na identifikované klíčové oblasti potřeb.

Celá výzkumná zpráva v anglickém jazyce je dostupná na webu APSS ČR.

Simona Matějková

Klíčová slova: