Diagnostická mozaika

Poslední letošní vydání čtvrtletníku Dětský sluch je věnováno mikrocii a atrézii zvukovodu.

O tom, že současnou tendencí je zajistit dětem možnost oboustranného slyšení, hovoří MUDr. Zdeněk Čada, přednosta dětské Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol.

Plastický a rekonstrukční chirurg Dr. Youssef Tahiri z Los Angeles v USA v rozhovoru vysvětluje, jak probíhá rekonstrukce ucha u pacientů s mikrocií s pomocí 3D modelu. 

Jak pomoci dětem s těmito vadami, aby se snadněji vyrovnaly se svou odlišností? Doporučení rodičům poskytuje psycholožka Mgr. Marie Holyanska. 

Magazín přináší 5 příběhů pacientů s mikrocií a atrézií zvukovodu a představuje zakladatele i činnost spolků Microtia CR a Be TCS. Organizace ve svých řadách sdružují dospělé i dětské pacienty s mikrocií, Treacher-Collinsovým syndromem a jinými syndromálními vadami pojícími se se sluchovými ztrátami a poskytují rodinám těchto dětí i dospělým pacientům potřebnou podporu. 

S klinickými inženýry dvou společností vyrábějících implantáty pro kostní vedení probíráme možnosti kompenzace ztrát sluchu způsobených převodní nedoslýchavostí a jejich výhody či nevýhody. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam uskutečnilo na přelomu října a listopadu anketu mezi rodiči dětských pacientů s převodní nedoslýchavostí. Magazín seznamuje čtenáře s výsledky dotazování.

Tištěný magazín Dětský sluch vydává 4x ročně Centrum pro dětský sluch Tamtam. 

Poslední vydání si můžete zakoupit na e-shopu: https://eshop.tamtam.cz/detsky-sluch-2023-4-586

Předplatné magazínu na rok 2024 získáte na e-mailu: redakce@tamtam.cz 

 

Lucie Křesťanová

 

 

Klíčová slova: