Dezinfekce pro zrakově postižené

Nadace prof. Vejdovského zajistila dalších 4 000 ks kapesní dezinfekce na ruce pro nevidomé a slabozraké, které je možno si ZDARMA vyzvednout  na odbočkách Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v každém okresním městě, v případně imobility je možné se domluvit individuálně.

Před vyzvednutím dezinfekce se informujte o upravené otevírací době odbočky. Dezinfekce je k dispozici i pro nečleny.

Bližší informace k vyzvednutí dezinfekce získáte na tel. čísle: 221 462 462 nebo na e-mailové adrese: sons@sons.cz. Případně na: info@inpv.cz.

Nadace prof. Vejdovského také poskytla 2 000 ks jednorázových roušek pro střediska poskytující zrakově postiženým služby.

Za velmi vstřícné gesto při zajišťování dezinfekce pro zrakově postižené chceme poděkovat firmě Aveflor, a.s., která poskytla nadaci na dezinfekci výraznou slevu.

Dagmar Sýkorová 

Klíčová slova: